logo-2

İstanbul

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Teorik & Uygulamalı Eğitimi

bdtd

Eğitim koordinatörü: Dr.Fatih Yavuz
Eğitimciler: Dr.Fatih Yavuz, Dr. Hasan T. Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy, Dr. Ahmet Nalbant

Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği (ABD) Türkiye Temsilciliği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin düzenlediği teorik ve pratik uygulama içerikli eğitim programı İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılım ön koşulu: Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller (Psikiyatrist, psikolog, PDR vb.) ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf ögrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.
Eğitim tarihleri: Program; 11-12 Mart 2017, 8-9 Nisan 2017, 7 Mayıs 2017 ve 4 Haziran 2017 tarihlerinde, her gün 6 saat olmak üzere toplamda 36 saat olarak gerçekleşecektir.
Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı 36 saatlik eğitimi tamamlama belgesi verilecektir.
Kayıt ve iletişim: Eğitime katılmak için bilgi@povem.com adresine e-posta gönderebilir ya da 0216 310 56 30 ve 0549 310 56 30 numaralı telefonları arayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
Eğitim ücreti: 2000 TL + KDV (%18)
Organizasyon: POEM – Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi
Adres: Altunizade Mah. Okul sok Altunizade Sitesi No:1 A Blok Kat:3 D:13 Üsküdar-İstanbul

Eğitim Detayları

Eğitim; genel bir kuramsal girişten sonra ACT kuramının psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun yaşantısal ve uygulamalı yöntemlerle pekiştirilmesi şeklinde gerçekleşecektir.
Katılımcılar kurs sonunda;
1- ACT’in genel kuramsal çerçevesini öğrenecek,
2- ACT temelli davranış ve vaka formulasyonunu yapabilecek,
3- Temel ACT tekniklerini kullanabilecek beceriye sahip olabileceklerdir.
Eğitimi tamamlayan katılımcılar; halihazırdaki ACT süpervizyon gruplarına katılabileceklerdir.

Eğitimciler

Dr. Fatih Yavuz
Psikiyatri uzmanlık eğitimini S.B. Ankara Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Halihazırda İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri başasistanıdır.
Dr. Yavuz; fakülte yıllarından itibaren klinik psikoloji ve psikiyatrinin kuramsal yönüyle yakından ilgilendi. Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalıştı ve 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ABD) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifiye edildi. Bu dönemde ek olarak sistemik ve yapısal aile terapisi kuramları üzerine eğitimini tamamladı. Duygusal şemalar ve üst-bilişsel süreçler üzerine çalışırken Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) başta olmak üzere yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başladı.
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2010) kurucu üyesi, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) Bilişsel-Davranışçı Terapiler çalışma grubu (2012) kurucusu olan Dr.Yavuz; merkezi ABD’de bulunan ve ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin (2013) de kurucu başkanıdır. Psikopatoloji, duygu, biliş ve dil ilişkileri üzerine araştırmalarına, psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarına devam etmektedir.
Dr. Hasan T. Karatepe
Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Bilişsel-davranışçı terapi teorik ve supervizyon eğitimini Dr. Hakan Türkçapar’dan aldı. Kuramsal ACT eğitimlerini Kelly Wilson ve Steven Hayes’ten aldıktan sonra, süpervizyon eğitimini ‘Matrix’ modelinin geliştiricisi Kevin Polk ile sürdürdü. Halen Medeniyet Üniversitesi Psikiyatri ABD’de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Bilişsel süreçler, ACT ve İlişkisel Çerçeve Kuramı ile ilgili eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir.
Dr. Sevinç Ulusoy
Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Halihazırda aynı Hastanede psikiyatri uzmanı olarak görevine devam etmektedir.
Psikiyatri asistanlığı süresince Dr. Fatih Yavuz ile birlikte bilişsel davranışçı psikoterapiler, duygusal şemalar ve üstbilişsel süreçler üzerine araştırmalarda bulundu. Prof.Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı. Kabul ve Kararlılık Terapisinin (ACT) de içinde bulunduğu yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başlayan Dr. Ulusoy, halihazırda işlevsel bağlamcılık, dil ve biliş kavramları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde ACT yaklaşımını temsil eden ‘Bağlamsal Davranış Bilimleri Birliği Türkiye Şubesi- TÜRBAD’ başkanlığı görevini 2015 yılı itibariyle yürütmektedir.
Dr. Ahmet Nalbant
2012 yılından bu yana Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görevine devam etmektedir. Davranışçılık, Fonksiyonel Bağlamcılık, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve ACT ile ilgili eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin gelecek (president-elect) başkanıdır.

Eğitim İçeriği

11 Mart 2017, 1.Gün: ACT’in Altyapısı

09:00-10:30: Bağlamsal Davranışçılığı anlamak: nedir, ne değildir?
11:00-12:30: İşlevsel Bağlamcılık ve ACT’in kuramsal yaklaşımı
13:30-15:00: İşlevsel Davranış Analizi
15:30-17:00: İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) ve ACT

12 Mart 2017, 2.Gün: ACT’in Genel Hatları

09:00-10:30: Psikolojik Katılık
11:00-12:30: ACT terapistinin duruşu
13:30-15:00: Seansların yapılandırılması ve terapi süreci
15:30-17:00: Metaforik yaklaşım

8 Nisan 2017, 3.Gün: ACT’in Uygulanması-1

09:00-10:30: Yaşantısal kaçınma
11:00-12:30: Yaşantısal kaçınma müdahaleleri
13:30-15:00: Bilişsel birleşme
15:30-17:00: Bilişsel birleşme müdahaleleri

9 Nisan 2017 4.Gün: ACT’in Uygulanması-2

09:00-10:30: An’a odaklanamama ve ilişkili müdahaleler & pratik uygulamalar
11:00-12:30: Benlik algısında zayıflık ve ilişkili müdahaleler & pratik uygulama
13:30-15:00: Kendini eleştirme ve kendine-şefkat müdahaleleri & pratik uygulama
15:30-17:00: Kaçınma, kaçma, işlev bozucu davranışlar ve ilişkili müdahaleler & pratik uygulama

7 Mayıs 2017 5.Gün: Uygulamalı ACT Süpervizyonu

(Süpervizörler eşliğinde katılımcıların terapi becerilerini bizzat canlı uygulama üzerinden geliştirebilmeleri için pratik uygulamalar yapılacaktır)
09:00-10:30: Vaka Süpervizyonu ve tartışma-1
11:00-12:30: Vaka Süpervizyonu ve tartışma-2
13:30-15:00: Vaka Süpervizyonu ve tartışma-3
15:30-17:00: Vaka Süpervizyonu ve tartışma-4

4 Haziran 2017 6.Gün: Uygulamalı ACT Süpervizyonu

09:00-10:30: Vaka Süpervizyonu ve tartışma-1
11:00-12:30: Vaka Süpervizyonu ve tartışma-2
13:30-15:00: Vaka Süpervizyonu ve tartışma-3
15:30-17:00: ACT ve geleceğe yönelik projeksiyon

28 February 2017

Paylaş Yazı

Giriş

Giriş