logo-2

Ankara

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Teorik & Uygulamalı Eğitimi

bdtd

Eğitim koordinatörü: Dr.Fatih Yavuz
Eğitimciler: Dr.Fatih Yavuz, Dr. Ahmet Nalbant

Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği (ABD) Türkiye Şubesi’nin düzenlediği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı teorik ve pratik uygulama içerikli eğitim programı Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Eğitime katılım ön koşulu: Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller (Psikiyatrist, psikolog, PDR vb.) ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf ögrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.
Eğitim tarihleri: Program; 16-17 Aralık 2017, 20-21 Ocak 2018 ve 17-18 Şubat 2017 tarihlerinde, her gün 6 saat olmak üzere toplamda 36 saat olarak gerçekleşecektir.
Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı 36 saatlik eğitimi tamamlama belgesi verilecektir.
Kayıt ve iletişim: Seher Cömertoğlu Tel: 0 544 512 70 39 veya e-posta: iletisim@baglamsalbilimler.org aracılığıyla ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. www.baglamsalbilimler.org
Eğitim ücreti: 2100 TL + KDV (%18)
Hesap bilgileri: Eventa Organizasyon Danış.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Garanti Bankası IBAN: TR71 0006 2000 1300 0006 2953 54
Açıklama olarak ‘Ankara 2017 ACT Eğitimi’ yazılması rica olunur.
Eğitim yeri: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Adres: İran Caddesi, Karum İş Merkezi, Numara 463 (6 kat) A Asansörü yanı, Çankaya, Ankara

Eğitim Detayları;
Eğitim; genel bir kuramsal girişten sonra ACT kuramının psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun yaşantısal ve uygulamalı yöntemlerle pekiştirilmesi şeklinde gerçekleşecektir.
Katılımcılar kurs sonunda;
1- ACT’in genel kuramsal çerçevesini öğrenecek,
2- ACT temelli davranış ve vaka formulasyonunu yapabilecek,
3- Temel ACT tekniklerini kullanabilecek beceriye sahip olabileceklerdir.
Eğitimi tamamlayan katılımcılar; halihazırdaki ACT süpervizyon gruplarına katılabileceklerdir.

Eğitimciler:

Dr. Fatih Yavuz
Psikiyatri uzmanlık eğitimini S.B. Ankara Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Halihazırda İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri başasistanıdır.
Dr. Yavuz; fakülte yıllarından itibaren klinik psikoloji ve psikiyatrinin kuramsal yönüyle yakından ilgilendi. Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalıştı ve 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ABD) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifiye edildi. Bu dönemde ek olarak sistemik ve yapısal aile terapisi kuramları üzerine eğitimini tamamladı. Duygusal şemalar ve üst-bilişsel süreçler üzerine çalışırken Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) başta olmak üzere yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başladı.
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2010) kurucu üyesi, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) Bilişsel-Davranışçı Terapiler çalışma grubu (2012) kurucusu olan Dr.Yavuz; merkezi ABD’de bulunan ve ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin (2013) de kurucu başkanıdır. Psikopatoloji, duygu, biliş ve dil ilişkileri üzerine araştırmalarına, psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarına devam etmektedir.

Dr. Ahmet Nalbant
2012 yılından bu yana Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görevine devam etmektedir. Davranışçılık, Fonksiyonel Bağlamcılık, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve ACT ile ilgili eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir. Halihazırda Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi başkanıdır.

Eğitim İçeriği

16 Aralık 2017, 1.Gün
09:00-10:30: Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım ve İşlevsel Bağlamsalcılık nedir?
11:00-12:30: Davranışın İşlevsel Analizi
13:30-15:00: İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) ilkeleri ve kliniğe yansımaları
15:30-17:00: ACT terapistinin duruşu, seansların yapılandırılması ve terapi süreci

17 Aralık 2017, 2.Gün
09:00-10:30: Kendindelik (mindfulness) ve terapistin kendindeliği
11:00-12:30: Kendindelik yöntemlerinin ACT’te kullanımı
13:30-15:00: Kural güdümlülüğe karşı değerlere odaklanma
15:30-17:00: Yaratıcı umutsuzluk nasıl oluşturulur?

20 Ocak 2017, 3.Gün
09:00-10:30: ACT’in benlik yaklaşımı
11:00-12:30: Perspektif alma ve diğer benlik ilişkili müdahaleler
13:30-15:00: ACT yapmak için Matrix kullanmak -1
15:30-17:00: ACT yapmak için Matrix kullanmak -2

21 Ocak 2017, 4.Gün
09:00-10:30: Yaşantısal kaçınmaya karşı yaşantısal kabul
11:00-12:30: Yaşantısal kabul ilişkili müdahaleler
13:30-15:00: Bilişsel ayrışma ve klinikte kullanımı
15:30-17:00: Değer odaklı davranışların planlanması

17 Şubat 2018 5.Gün
09:00-10:30: Metafor kullanımı ve geliştirilmesi
11:00-12:30: Vaka formulasyonu becerilerinin geliştirilmesi
13:30-15:00: İşlevsel analiz kullanarak müdahale planlanması
15:30-17:00: RFT ilkelerini kullanarak müdahale planlanması

18 Şubat 2018 6.Gün
09:00-10:30: Kendine-şefkat müdahaleleri ACT’te nasıl kullanılır?
11:00-12:30: Klinik görüşme becerisini geliştirmek-1
13:30-15:00: Klinik görüşme becerisini geliştirmek-2
15:30-17:00: Genel değerlendirme ve uygulama

4 October 2017

Paylaş Yazı

Giriş

Giriş