Hakkımızda

Ülkemizde Davranışçılık akımına ilgi maalesef 1950’lerdeki B.F. Skinner’in edimsel koşullanma ilkelerini ortaya koyduğu dönemde kalmış bulunmaktadır ve akademik ve klinik alanda son 60 yılda Davranışçılığın içinde bulunduğu gelişme; hemen hiçbir kurumsal ilgiye muhatap olmamıştır. Bununla birlikte ABD başta olmak üzere dünyada İlişkisel Çerçeve Kuramı’nın (Relational Frame Theory) 1980’lerin sonuna doğru bilimsel ortamda var olması ve takiben Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (Acceptance and Commitment Therapy) geliştirilmesi insan davranışı ve psikopatoloji ile ilişkili alanlarda giderek artan bir etkiye yol açmıştır.

Bu oluşum; Kabul ve Kararlılık Terapisi, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve Davranışçılığın ilgili alanlarına gönül veren bir grup psikiyatrist, psikoterapist ve psikolog tarafından 2013 yılında Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği’nin (Association for Contextual Behavioral Science) resmi Türkiye Temsilciliği olarak kurulmuştur ve Bağlamsal Davranışçılığın (Contextual Behaviorism) ülkemizde gelişmesi ve yayılması için uygun ortam ve imkanların hazırlanmasını değerleri doğrultusunda bir çaba olarak görmektedir.

Bu doğrultuda paneller, kurslar, atölye çalışmaları, bilimsel araştırmalar vb. faaliyetler yürüten temsilciliğimiz; ülkemiz psikiyatri ve psikoloji alanında bulunan büyük bir boşluğu elinden geldiğince doldurmaya gayret etmektedir.

İnsan davranışı ve psikopatolojisine önem veren herkesi küçük ama anlamlı şeyler yapmak için bizimle elbirliği yapmaya davet ediyoruz.

Bağlamsal Davranış Bilimleri Birliği
Yönetim Kurulu

Giriş

Giriş