Kabul ve Kararlık Terapisi Temel Eğitimi, İzmir 2018

Kabul ve Kararlık Terapisi Temel Eğitimi, İzmir 2018

Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği (ABD) Türkiye Şubesi’nin düzenlediği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı teorik ve pratik uygulama içerikli eğitim programı İzmir’de gerçekleştirilecektir.
Eğitime katılım ön koşulu: Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller (Psikiyatrist, psikolog, PDR vb.) ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf ögrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.
Eğitim tarihleri: Program; 27-28 Ocak 2018, 24-25 Şubat 2018 ve 24-25Mart 2018 tarihlerinde, her gün 6 saat olmak üzere toplamda 36 saat olarak gerçekleşecektir.
Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı 36 saatlik eğitimi tamamlama belgesi verilecektir.
Kayıt ve iletişim: Seher Cömertoğlu Tel: 0 544 512 70 39 veya e-posta: iletisim@baglamsalbilimler.org aracılığıyla ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. www.baglamsalbilimler.org
Eğitim ücreti: 2100 TL + KDV (%18)
Hesap bilgileri: Eventa Organizasyon Danış.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Garanti Bankası IBAN: TR71 0006 2000 1300 0006 2953 54
Açıklama olarak ‘İzmir 2018 ACT Eğitimi’ yazılması rica olunur.
Eğitim yeri: Best Western Hotel Konak İzmir
Adres: Mithatpaşa Cad. No:128-35260 Konak-İzmir
[divider_dotted]
Eğitim Detayları;
Eğitim; genel bir kuramsal girişten sonra ACT kuramının psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun yaşantısal ve uygulamalı yöntemlerle pekiştirilmesi şeklinde gerçekleşecektir.
Katılımcılar kurs sonunda;
1- ACT’in genel kuramsal çerçevesini öğrenecek,
2- ACT temelli davranış ve vaka formulasyonunu yapabilecek,
3- Temel ACT tekniklerini kullanabilecek beceriye sahip olabileceklerdir.
Eğitimi tamamlayan katılımcılar; halihazırdaki ACT süpervizyon gruplarına katılabileceklerdir.

Eğitimciler:

Dr. Hasan T. Karatepe

Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Bilişsel-davranışçı terapi teorik ve supervizyon eğitimini Dr. Hakan Türkçapar’dan aldı. Kuramsal ACT eğitimlerini Kelly Wilson ve Steven Hayes’ten aldıktan sonra, süpervizyon eğitimini ‘Matrix’ modelinin geliştiricisi Kevin Polk ile sürdürdü. Halen Medeniyet Üniversitesi Psikiyatri ABD’de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Bilişsel süreçler, ACT ve İlişkisel Çerçeve Kuramı ile ilgili eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin gelecek (president-elect) başkanıdır.

Dr. Sevinç Ulusoy
2008 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından, psikiyatri uzmanlık eğitimini 2014 yılında Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Halihazırda aynı Hastanede psikiyatri uzmanı olarak görevine devam etmektedir.
Psikiyatri asistanlığı süresince Dr. Fatih Yavuz ile birlikte bilişsel davranışçı psikoterapiler, duygusal şemalar ve üstbilişsel süreçler üzerine araştırmalarda bulundu. Prof.Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı. Kabul ve Kararlılık Terapisinin (ACT) de içinde bulunduğu yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başlayan Dr. Ulusoy, halihazırda işlevsel bağlamsalcılık, dil ve biliş kavramları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde ACT yaklaşımını temsil eden ‘Bağlamsal Davranış Bilimleri Birliği Türkiye Şubesi- TÜRBAD’ başkanlığı görevini 2015-2017 yılları arasında yürütmüştür.

Dr. Ahmet Nalbant
2012 yılından bu yana Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görevine devam etmektedir. Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve ACT ile ilgili eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir. Halihazırda Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi başkanıdır.

Eğitim İçeriği

27 Ocak 2018, 1.Gün
09:00-10:30: Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım ve İşlevsel Bağlamsalcılık nedir?
11:00-12:30: Davranışın İşlevsel Analizi
13:30-15:00: İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) ilkeleri ve kliniğe yansımaları
15:30-17:00: ACT terapistinin duruşu, seansların yapılandırılması ve terapi süreci

28 Ocak 2018, 2.Gün
09:00-10:30: Kural güdümlülüğe karşı değerlere odaklanma
11:00-12:30: Yaratıcı umutsuzluk nasıl oluşturulur?
13:30-15:00: Yaşantısal kaçınmaya karşı yaşantısal kabul
15:30-17:00: Yaşantısal kabul ilişkili müdahaleler

24 Şubat 2018, 3.Gün
09:00-10:30: Bilişsel ayrışma ve klinikte kullanımı
11:00-12:30: Kendindelik (mindfulness) ve terapistin kendindeliği
13:30-15:00: Kendindelik yöntemlerinin ACT’te kullanımı
15:30-17:00: Değer odaklı davranışların planlanması

25 Şubat 2018, 4.Gün
09:00-10:30: ACT’in benlik yaklaşımı
11:00-12:30: Perspektif alma ve diğer benlik ilişkili müdahaleler
13:30-15:00: ACT yapmak için Matrix kullanmak-1
15:30-17:00: ACT yapmak için Matrix kullanmak-2

24 Mart 2018 5.Gün
09:00-10:30: Metafor kullanımı ve geliştirilmesi
11:00-12:30: Vaka formulasyonu becerilerinin geliştirilmesi
13:30-15:00: İşlevsel analiz kullanarak müdahale planlanması
15:30-17:00: RFT ilkelerini kullanarak müdahale planlanması

25 Mart 2018 6.Gün
09:00-10:30: Kendine-şefkat müdahaleleri ACT’te nasıl kullanılır?
11:00-12:30: Klinik görüşme becerisini geliştirmek-1
13:30-15:00: Klinik görüşme becerisini geliştirmek-2
15:30-17:00: Genel değerlendirme ve uygulama

29 November 2017

Paylaş Yazı

Giriş

Giriş