ACT&Travma Atölyeleri-I

ACT’e Giriş ve Travma Bağlamında ACT Uygulamaları

25-26 Eylül 2021

Travmatik olay sonrası danışanlar sadece Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) değil, kişiler arası ilişki problemleri, anksiyete ve depresyon gibi yaşam kalitesinde bozulma ile sonuçlanabilecek birçok farklı durumla karşımıza gelebilmektedir. Travmaya eşlik eden zorlu düşünce ve duygular gibi içsel yaşantıları deneyimlemedeki gönülsüzlük, bireyleri kontrol davranışlarına itmekte ve travmayı çağrıştıracak içsel ve çevresel uyaranlardan kaçma/kaçınmaya yönelik girişimler bireyin davranış repertuarını kısıtlayarak anlamlı bir hayattan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Travmaya eşlik edebilen öfke, suçluluk ve utanç gibi duyguların baskınlığı terapi etkinliğini düşürebilmekte, kaçınma davranışları ise hem seans içinde çalışmayı zorlaştırmakta hem de tedaviyi bırakma oranlarını yükseltmektedir.

Üçüncü dalga bilişsel-davranışçı bir terapi olan ACT; yaşantısal kaçınmayı psikopatoloji yaklaşımının merkezine alarak zorlu ve istenmeyen içsel yaşantıların kontrolünden ziyade kişinin değerleri doğrultusunda eyleme geçme becerisini arttırmayı hedeflemektedir. Transdiagnostik bir yaklaşım olması sebebiyle travmaya eşlik eden depresyon, anksiyete, suisidal düşüncelerde de etkili olduğu gösterilen ACT yaklaşımı, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmada oldukça etkin bir terapi yaklaşımıdır.

Bu atölyede katılımcılara; travmatik deneyimi olan danışan ile terapötik işbirliğini sağlamaya yönelik beceri kazandırılması, travma ilişkili problemin ACT perspektifinden formülasyonunun gösterilmesi, değerlerin netleştirilerek geleceğe yönelik yaşamsal hedeflerin belirlenmesi, kabul ve anla temas müdahalelerinin seans içinde kullanımına yönelik becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Travmatik olaylarla çalışmanın terapistler içinde zorlayıcı olması, anksiyete ve depresif belirtiler gibi duygusal zorlukların terapistler tarafından da tecrübe edilebilmesi göz önünde bulundurularak terapist esnekliğinin arttırılması da atölyenin hedefleri arasında yer almaktadır.

Eğitimde didaktik sunumun yanı sıra örnek görüşmeler, çevrim içi platformda rol yapma ve yaşantısal grup uygulamaları da yer alacaktır.

Atölye katılım ön koşulu: Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller (Psikiyatrist, psikolog, hemşire, PDR vb.) ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilir.

* Travma ve ACT ile ilgili ileri eğitimlere katılmak için ”Temel ACT Eğitimi” ya da ”ACT’e Giriş ve Travma Bağlamında ACT Uygulamaları” atölyesine katılmış olma şartı aranacaktır.

Atölye tarihleri: Atölye 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde günde 6 saat olacak şekilde gerçekleşecektir.

Kayıt ve iletişim: Tel: 0 544 512 70 39 veya e-posta: iletisim@baglamsalbilimler.org aracılığıyla ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Çevrim içi Detaylar;

Atölye Zoom adlı çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Daha verimli bir atölye için katılımcıların iyi bir internet bağlantısı sağlamaları ve ders esnasında kulaklık kullanması önerilir. Atölye boyunca katılımcıların kameraları açık olmalıdır. Atölye boyunca, katılanların ve kendi ortamlarının mahremiyetini sağlama katılımcıların kişisel sorumluluğundadır. İzinsiz görüntü veya ses kaydı alınmamalı ve fotoğraf çekilmemelidir.

Eğitimciler

Uzm.Dr. Sevinç Ulusoy

Uzm.Dr. Hasan T. Karatepe

Uzm.Dr. Zülal Çelik

İLETİŞİM

Şu an etrafta değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz ve size en kısa zamanda geri döneceğiz.

Gönderiliyor

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği © 2022 Tüm hakları Saklıdır. DUTAJANS©

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Araç çubuğuna atla