İnsanoğlunun sahip olduğu tüm kompleks yetilerin temelinde dil vardır. Düşünme, anlama, analiz etme gibi yüksek bilişsel işlevler; edebiyat, sanat gibi yaratıcı faaliyetler ve iletişim kurma gibi sosyal beceriler ancak dil sayesinde mümkün olur. Bunun yanı sıra psikolojik müdahaleler de dil aracılığıyla gerçekleşir. Dolayısıyla hem insan davranışlarını anlamak hem de öngörüp etkilemek için dili, gelişimini ve ilişkili süreçleri anlamaya ve incelemeye ihtiyacımız vardır. Ancak dil yetisi, uzun yıllar boyunca psikolojiden ziyade felsefenin konusu olmuş, son yüzyıla kadar psikoloji alanında kapsamlı bir analize tabi tutulmamıştır. Bu doğrultuda işlevsel bağlamcı bir yaklaşım temelinde geliştirilmiş olan İlişkisel Çerçeve Kuramı (Relational Frame Theory), insan davranışlarının anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir dil ve biliş kuramıdır.

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği ‘Dil ve Davranış Araştırmaları Çalışma Birimi’ de bu doğrultuda dili işlevsel bağlamcı yaklaşım temelinde ele almak, dil konusunda kapsamlı bir teorik zemin oluşturmak ve bu konudaki bilimsel literatüre ve klinik uygulamalara katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda çalışma birimimizde dilin ortaya çıkışı, gelişimi, gündelik yaşamımız üzerindeki etkileri ve psikopatoloji ile ilişkisine yönelik araştırmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, farklı disiplinlerin ve yaklaşımların dili ele alış biçimini de mercek altına almak ve multidisipliner bir yaklaşım ile dile dair kapsamlı bir inceleme ve araştırma süreci yürütülmesi hedeflenmektedir.

‘Dil ve Davranış Araştırmaları Çalışma Birimi’ öncelikli olarak aşağıda belirtilen alanlar kapsamında yürütülecek olup, katılımcıların ilgi alanları ve önerileri doğrultusunda çalışma kapsamı genişletilebilecektir.

  • İlişkisel Çerçeve Kuramı 
  • Dil felsefesi
  • Dilin nörobiyolojisi
  • Dilbilim
  • Yapay-zeka

Yöntem:

  • Çalışma birimimiz; birim koordinatörü, koordinatör yardımcısı ve çalışma birimi üyelerinden oluşacaktır. Çalışma birimimizde yukarıda belirtilen ve ilgili diğer alanlarda literatür ve kitap okuma listelerinin oluşturulması; bilimsel araştırmalar, paneller, sempozyumlar, kurslar düzenlenmesi; belirlenen gündem çerçevesinde tartışma ve değerlendirme oturumları yapılması vb. faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.  Toplantılar; çevrimiçi olarak düzenlenecek, gerekli durumlarda yüz yüze oturumlar gerçekleştirilecektir. Oturum gün ve saati çalışma birimi kurulduktan sonra belirlenecek ve ihtiyaca göre değişiklikler yapılacaktır.

Kimler Katılabilir?

  • Dil ve davranış alanında araştırma yapmak ve kendini geliştirmek isteyen herkes çalışma birimimize katılabilir. Ancak katılım kontenjanla sınırlı olduğundan ruh sağlığı, felsefe ve dil bilimleri ve yapay-zeka alanlarında çalışanlara öncelik verilecektir.

Başvuru tarihleri*: 01-28 Şubat 2021

*Belirtilen tarih aralığı 2021 yılı için geçerli olup, başvurular yıl boyunca açık olacaktır. Her yıl Ocak ayı içerisinde, iletilen başvuru talepleri değerlendirilmeye alınarak değerlendirme sonucu tarafınıza iletilecektir.

Başvuru formu: Dil ve Davranış Araştırmaları Çalışma Birimi Başvuru Formu

Başvuru sonuçlarının değerlendirilmesi ve mülakatlar: 1-15 Mart 2021

Başvuru sonuçlarının ilanı: 20 Mart 2021

Başvuru e-posta adresi: dildavranis@baglamsalbilimler.org

Dr. Merve TERZİOĞLU

BBPD-Dil ve Davranış Araştırmaları ÇalışmaBirimi Koordinatörü

Dr. Enver Denizhan RAMAKAN

BBPD-Dil ve Davranış Araştırmaları ÇalışmaBirimi Yardımcı Koordinatörü

İLETİŞİM

Şu an etrafta değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz ve size en kısa zamanda geri döneceğiz.

Gönderiliyor

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği © 2022 Tüm hakları Saklıdır. DUTAJANS©

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Araç çubuğuna atla