Ankara’da Sonbahar Dönemi ACT Eğitimleri 29 Eylül’de Başlıyor!

 

Eğitim Koordinatörü: Dr. Fatih Yavuz

Davranış terapisi ve ACT’in temel ilkeleri yanında uygulamalarını da bizzat yaparak ve tecrübe ederek öğrenebileceğiniz başlangıç eğitimi, 29 Eylül’de Ankara’da başlayacaktır.

Eğitime katılım ön koşulu: Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller (Psikiyatrist, psikolog, hemşire, PDR vb.) ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.

Eğitim tarihleri: Program; 29-30 Eylül 2018, 3-4 Kasım 2018 ve 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde, her gün 6 saat olmak üzere toplamda 36 saat olarak gerçekleşecektir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ile Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı 36 saatlik eğitimi tamamlama belgesi verilecektir.

Kayıt ve iletişim:  Tel: 0 544 512 70 39 veya e-posta: iletisim@baglamsalbilimler.org aracılığıyla ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Eğitim ücreti: 2800 TL + KDV (%18)
Hesap bilgileri: Eventa Organizasyon Danış.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Garanti Bankası IBAN: TR71 0006 2000 1300 0006 2953 54
*Açıklama olarak ‘Ankara sonbahar ACT Eğitimi’ yazılması gerekmektedir.

Eğitim yeri: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Adres:  İran Caddesi, Karum İş Merkezi, Numara 463 Çankaya / ANKARA

Eğitim Detayları;
Eğitim; genel bir kuramsal girişin ardından, davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramlarının ve ACT psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun didaktik sunum, örnek görüşmeler, rol yapma, yaşantısal grup uygulamaları yöntemleriyle pekiştirilmesi, eğitim günleri dışında oluşturulacak e-posta grubu üzerinden haftalık egzersizler ve geribildirimlerin verilmesi, yazılı ve görsel materyallerin sağlanması şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcılar kurs sonunda;
1- Davranışçı terapinin ve ACT’in genel kuramsal çerçevesini öğrenecek,
2- ACT temelli davranış ve vaka formulasyonunu yapabilecek,
3- Temel ACT tekniklerini kullanabilecek beceriye sahip olabileceklerdir.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar; halihazırda devam eden ACT süpervizyon gruplarına katılabileceklerdir.

Eğitimciler: 

Doç.Dr. Fatih Yavuz

Halihazırda İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. psikiyatri kliniğinde başasistandır.
Dr. Yavuz; fakülte yıllarından itibaren klinik psikoloji ve psikiyatrinin kuramsal yönüyle yakından ilgilendi. Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalıştı ve 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ABD) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifiye edildi. Bu dönemde ek olarak sistemik ve yapısal aile terapisi kuramları üzerine eğitimini tamamladı. Duygusal şemalar ve üst-bilişsel süreçler üzerine çalışırken Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) başta olmak üzere yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başladı.
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2010) kurucu üyesi, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi Bilişsel-Davranışçı Terapiler çalışma grubu (BARİLEM-BDT) (2012) kurucu koordinatörü olan Dr.Yavuz; merkezi ABD’de bulunan ve ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği’nin Türkiye Şubesi (2013) kurucu başkanı ve Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nin (2016) kurucu başkanıdır. Psikopatoloji, biliş-dil-davranış ilişkileri ve davranış bilimi üzerine araştırmalar ve yayınlar yapmakta, ACT eğitimi ve süpervizyonlarını sürdürmektedir.

Dr. Hasan Turan Karatepe

Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Bilişsel-davranışçı terapi teorik ve supervizyon eğitimini Dr. Hakan Türkçapar’dan aldı. Kuramsal ACT eğitimlerini Kelly Wilson ve Steven Hayes’ten aldıktan sonra, süpervizyon eğitimini ‘Matrix’ modelinin geliştiricisi Kevin Polk ile sürdürdü. Halen Medeniyet Üniversitesi Psikiyatri ABD’de görev yapmaktadır. Bilişsel süreçler, ACT ve İlişkisel Çerçeve Kuramı ile ilgili eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin gelecek (president-elect) başkanıdır.

Dr. Ahmet Nalbant 

Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2018 yılında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlayan Dr. Nalbant, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde çalışmaktadır. Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve ACT ile ilgili eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir. Halihazırda Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi başkanıdır.

Dr. Şengül İlkay

Psikiyatri uzmanlık eğitimini İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır. Halen, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi alan Dr. İlkay, uzmanlık eğitimi sürecinde Dr. Fatih Yavuz ile ACT üzerine çalışmaya başlamıştır. Halihazırda davranışçılık, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve ACT üzerine eğitim ve çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim İçeriği

29 Eylül 2018, 1.Gün
09:00-10:30: Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım ve İşlevsel Bağlamsalcılık nedir?
11:00-12:30: Davranışçı terapinin temel
15:30-17:00: İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) ilkeleri ve ACT & RFT ilişkisi

30 Eylül 2018, 2.Gün
09:00-10:30: Kural güdümlülüğe karşı değerlere odaklı yaşam
11:00-12:30: Değer odaklı müdahaleler
13:30-15:00: Yaratıcı umutsuzluk nedir?
15:30-17:00: Yaratıcı umutsuzluk nasıl oluşturulur?

3 Kasım 2018, 3.Gün
09:00-10:30: Yaşantısal kaçınmaya karşı yaşantısal kabul
11:00-12:30: Yaşantısal kabul ilişkili müdahaleler
13:30-15:00: Bilişsel birleşme ve psikopatoloji ilişkisi
15:30-17:00: Bilişsel ayrışma süreçlerinin klinikte kullanımı

4 Kasım 2018, 4.Gün
09:00-10:30: Kendindelik (mindfulness) ve terapistin kendindelik becerileri
11:00-12:30: Kendindelik yöntemlerinin ACT’te kullanımı
13:30-15:00: ACT’in benlik yaklaşımı

15:30-17:00: Perspektif alma ve diğer benlik ilişkili müdahaleler

8 Aralık 2018 5.Gün 
09:00-10:30: Metafor kullanımı ve geliştirilmesi
11:00-12:30: Vaka formülasyonu becerilerinin geliştirilmesi
13:30-15:00: ACT yapmak için Matrix kullanmak-1
15:30-17:00: ACT yapmak için Matrix kullanmak-2

9 Aralık 2018 6.Gün
09:00-10:30: ACT terapistinin duruşu, seansların yapılandırılması ve terapi süreci
11:00-12:30: Kendine-şefkat müdahaleleri ACT’te nasıl kullanılır?
13:30-15:00: Klinik görüşme becerisini geliştirmek-1
15:30-17:00: Klinik görüşme becerisini geliştirmek-2

ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) KAMPI

Eğitim koordinatörü: Doç. Dr.Fatih Yavuz

Eğitimciler: Dr.Fatih Yavuz, Dr. Ahmet Nalbant, Dr. Merve Terzioğlu
Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nin koşulsuz katkısıyla düzenlenecek teorik ve pratik uygulama içerikli dört günlük ACT eğitim programı İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılım ön koşulu: Psikiyatri uzmanları ve asistanları eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.

Eğitim tarihleri: Program; 03-06 Mayıs 2018 tarihlerinde, her gün 6 saat olmak üzere toplamda 24 saat olarak gerçekleşecektir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara 24 saatlik eğitimi tamamlama belgesi verilecektir.

Kayıt ve iletişim: Partner Group. Tel: +90 212 213 20 13/118 Dellalzade Sokak No: 24/2 Ortaköy – İSTANBUL 34347

Eğitim ücreti: 200 tl. Konaklama ücreti: 1500 tl

Eğitim yeri: Elite World Hotel Hotel. İstanbul

Eğitimciler:

Dr. Fatih Yavuz

Psikiyatri uzmanlık eğitimini Ankara Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamladı. Halihazırda İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Psikiyatri Birimi’nde başasistan olarak görevine devam etmektedir.

Dr. Yavuz; fakülte yıllarından itibaren klinik psikoloji ve psikiyatrinin kuramsal yönüyle yakından ilgilendi. Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalıştı ve 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ABD) tarafından Bilişsel Terapist olarak, 2017 yılında EABCT tarafından Bilişsel-Davranışçı Terapist olarak sertifiye edildi. Eş zamanlı olarak sistemik ve yapısal aile terapisi kuramları üzerine eğitim aldı. Duygusal şemalar, üst-bilişler, trans-diagnostik süreçler üzerinde çalışırken Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) başta olmak üzere yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başladı.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2010) kurucu üyesi, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) Bilişsel-Davranışçı Terapiler çalışma grubu (2012) kurucusu; merkezi ABD’de bulunan ve ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin (2013) de kurucu başkanı olan Dr. Yavuz, Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nin (2016) de kurucu başkanlığını yürütmektedir. Psikopatoloji, duygu, biliş ve dil ilişkileri üzerine araştırmalarına, psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarına devam etmektedir.

Dr. Ahmet Nalbant

Psikiyatri uzmanlığını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Psikiyatri Birimi’nde tamamladı. Halihazırda aynı hastanede görevine devam etmektedir. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin başkanlığını yürütmekte olan Dr. Nalbant; Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve ACT üzerine eğitim ve bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir.

Dr. Merve Terzioğlu

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Psikiyatri Birimi’nde çalışmaktadır. Dr. Terzioğlu’nun çalışmaları İlişkisel Çerçeve Kuramı, ACT ve psikotik belirtiler arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

Eğitim İçeriği

3 Mayıs 2018, Perşembe:

1.Gün: ACT’in Altyapısı

09:00 – 10:30 Bağlamsal Davranışçılığı anlamak: nedir, ne değildir?
11:00 – 12:30 İşlevsel Bağlamsalcılık ve İşlevsel Davranış Analizi
13:30 – 15:00 İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) ve ACT
15:30 – 17:00 ACT ve Matrix yöntemi

4 Mayıs 2018, Cuma

2.Gün: ACT ve Psikopatoloji – Temel ACT Süreçleri ve ACT’in Uygulanması

09:00 – 10:30 ACT terapistinin duruşu; seansların yapılandırılması
11:00 – 12:30 Psikolojik Katılık ve terapi süreci
13:30 – 15:00 Yaşantısal kaçınma ve ilişkili müdahaleler & pratik uygulamalar
15:30 – 17:00 Bilişsel birleşme ve ilişkili müdahaleler & pratik uygulamalar

5 Mayıs 2018, Cumartesi

3.Gün: Temel ACT Süreçleri ve ACT’in Uygulanması

09:00 – 10:30 Ana odaklanamama ve Kendindelik (mindfulness) ilişkili müdahaleler & pratik uygulamalar
11:00 – 12:30 Benlik algısında zayıflık ve ilişkili müdahaleler & pratik uygulama
13:30 – 15:00 Kendini eleştirme ve kendine-şefkat müdahaleleri & pratik uygulama
15:30 – 17:00 Kaçınma, kaçma, işlev bozucu davranışlar ve ilişkili müdahaleler & pratik uygulama

6 Mayıs 2018, Pazar

4.Gün: Uygulamalı ACT Süpervizyonu
09:00 – 10:30 Vaka Süpervizyonu ve tartışma-1
11:00 – 12:30 Vaka Süpervizyonu ve tartışma-2
13:30 – 15:00 Vaka Süpervizyonu ve tartışma-3
15:30 – 17:00 Genel özet ve soru-cevap

Geçmiş Kurslar

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eğitimi, Ankara

Dr.Fatih Yavuz, Dr. Hasan Turan Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy, Dr. Ahmet Nalbant

Çankaya/Ankara

18-19 Şubat 2017, 18-19 Mart 2017 ve 22-23 Nisan 2017

ayrıntılı bilgi


Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi

Dr.Fatih Yavuz,

Üsküdar Üniversitesi, Nermin Tarhan Konferans Salonu

23 Şubat 2017, 18.00

Üsküdar, İstanbul


Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eğitimi

Dr.Fatih Yavuz, Dr. Hasan Turan Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy, Dr. Ahmet Nalbant

Fatih/İstanbul

15-16 Ekim 2016, 12-13 Kasım 2016, 18 Aralık 2016 ve 15 Ocak 2017

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


 Adana ve Çevre İller Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eğitimi

Dr.Fatih Yavuz

Seyhan/Adana

24-25 Eylül 2016, 22-23 Ekim 2016, 26-27 Kasım 2016

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

PSİKOTERAPİ YAZ OKULU-8

“Kabul ve Kararlılık Terapisi” 

Dr. Fatih Yavuz, Dr. Hasan Turan Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy

27-29 Mayıs 2016

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


ACT & RFT ile Terapist Becerilerini GeliştirmeDr. Niklas Törneke

16-17 Nisan 2016

İstanbul


19-20 Aralık 2015, 23-24 Ocak 2016 Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eğitimi

Dr.Fatih Yavuz

POEM – Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi, İstanbul


25 Kasım 2015

Dil ve Biliş’in Karanlık Yüzü: İlişkisel Çerçeve Kuramı’na Giriş,  K. Fatih Yavuz

14:00 – 15:30

J Salonu

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Susesi Hotel, Antalya

27 Kasım 2015

Depresyonda Farklı Bilişsel Davranışçı Bakışlar, Oturum Başkanı: Selçuk Aslan

Depresyon ve Bilişsel Terapi, Kadir Özdel

Depresyon ve Metakognitif Terapi, Sedat Batmaz

Depresyon ve Kabullenme ve Kararlılık Terapisi, Kasım Fatih Yavuz

Depresyon ve Yargısız Farkındalık, Kültegin Ögel

09:15-10:45

E Salonu

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Susesi Hotel, Antalya

28 Kasım 2015

Kuram Ne Söyler Terapist Ne Yapar, Oturum Başkanı: Nergis Lapsekili

Psikoterapinin Tıkandığı Noktada Duygu Odaklı Terapi Ne Der Terapist Ne Yapar, Nergis Lapsekili

Psikoterapinin Tıkandığı Noktada Kabul ve Kararlılık Ne Der Terapist Ne Yapar, Kasım Fatih Yavuz

09:15-10:45

J Salonu

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Susesi Hotel, Antalya


11 Aralık 2015

Bağımlılıkta Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) Yaklaşımı, Oturum Başkanı : Dr. Hasan Turan Karatepe

Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) Genel İlkeler, Dr. Hasan Turan Karatepe

Bağımlılık Tedavisinde Temel KKT Süreçleri ve İlişkisel Çerçeve Kuramı, Dr. Sevinç Ulusoy

Araştırmalarla Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bağımlılıkta Kanıt Düzeyi, Dr. M. Emrah Karadere

Bağımlılık Tedavisinde KKT Uygulamaları: Bir Olgu Sunumu, Dr. Başak Demirel

13:30-15:00

9. Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Balkan Kongre Merkezi, Edirne

30 Temmuz 2015

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi, K. Fatih Yavuz

09:30-10:45

Kabul ve Kararlılık Terapisi Çalışma Grubu, K. Fatih Yavuz

14:00-15:15

20.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Merkez Kampüsü, Gaziantep


23-24 Mayıs  ve 20-21 Haziran 2015 

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi, K. Fatih Yavuz ve Sevinç Ulusoy

POEM -Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi

POEM, Üsküdar, İstanbul

Kurs bilgileri


8 Mayıs 2015

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİNE GİRİŞ KURSU

Kabul ve kararlılık terapisi, uygulamalarla temel teknikler, Sevinç Ulusoy

Kabul ve kararlılık terapisi, genel ilkeler, K.Fatih Yavuz

19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

09.00-12.30

Pine Bay Hotel, Kuşadası


15 Nisan 2015

Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) ve Klinik Uygulamaları, Tartışmacı Moderatörler: Hakan Türkçapar – Fatih Yavuz

Anksiyete bozukluklarında KKT, Sevinç Ulusoy

Depresyonda KKT, Emrah Karadere

Şizofrenide KKT, Yasir Şafak

Bağımlılık durumlarında KKT, Başak Demirel

Psikopatolojinin ötesi, diğer ilişkili durumlarda KKT, Hasan T. Karatepe

7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (15-19 Nisan 2015)

15:00 – 16:30

Maritim Pine Beach Hotel ve Kongre Merkezi, Antalya


17 Nisan 2015

Kabul ve Kararlılık Terapisi Kursu, Sevinç Ulusoy ve K. Fatih Yavuz

7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (15-19 Nisan 2015)

20.30 – 22.30

Maritim Pine Beach Hotel ve Kongre Merkezi, Antalya


4 Mart 2015

SınıflandırmaMA Sistemi – İşlevsel Davranış Analizi, Dr. Fatih YAVUZ

Çarşamba Seminerleri 13:00- 14:15

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


19 Eylül 2014

Kabul ve Kararlılık Tedavisi, Dr. K. Fatih Yavuz

7. Ulusal Anksiyete Kongresi

Acapulco Otel & Kongre Merkezi, Girne, KKTC


01-02 Kasım ve 20-21 Aralık  2014

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi, Dr. K. Fatih Yavuz

POEM -Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi

POEM, Üsküdar, İstanbul

Kurs bilgileri


13 Kasım 2014

Kabul ve Kararlılık Terapisi’ ne (ACT) giriş, Dr. K. Fatih Yavuz, Dr. Sevinç Ulusoy

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi

09:30 – 11:00, 11:30 – 13:00, I Salonu Mira 1 Salonu

Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Antalya

Kurs bilgileri


26 Kasım 2014

Kabul ve Kararlılık Terapisi Dr. K. Fatih Yavuz

13.00

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kadıköy, İstanbul


29 Kasım 2014

ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) Temel İlkeler, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, Dr. K. Fatih Yavuz

ACT Mindfullnes Uygulamaları, Dr. K. Fatih Yavuz

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Kuramsal İleri Eğitim

Bilgelik Enstitüsü, Kadıköy, İstanbul

İLETİŞİM

Şu an etrafta değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz ve size en kısa zamanda geri döneceğiz.

Gönderiliyor

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği © 2020 Tüm hakları Saklıdır. DUTAJANS©

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Araç çubuğuna atla