Son yıllardaki çabalarımıza kadar, ülkemizde davranışçılığa ve davranışsal yaklaşıma yönelik ilgi maalesef B.F. Skinner’in edimsel koşullanma ilkelerini ortaya koyduğu dönemle sınırlıydı. Hem akademik hem de klinik alanda son 60 yılda davranışçılığın içinde bulunduğu gelişme; herhangi bir kurumsal ilgiye muhatap olmadı. Bununla birlikte, ABD başta olmak üzere dünyada İlişkisel Çerçeve Kuramı’nın (Relational Frame Theory, RFT) ve Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) geliştirilmesi ve son 30 yılda bilimsel ortamda var olması, insan davranışı ve psikopatoloji ile ilişkili alanlarda giderek artan bir etkiye yol açtı. Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği; Kabul ve Kararlılık Terapisi, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve davranışçılığın ilgili alanlarına gönül veren bir grup psikiyatrist ve psikolog tarafından 2013 yılında Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği’nin (Association for Contextual Behavioral Science) resmi Türkiye Temsilciliği olarak başlayan bir yolculuğun halihazırdaki son durağıdır. Bilimsel metodolojide bir felsefi model olarak Bağlamsal Davranışçı (Contextual Behaviorism) yaklaşımın ve bu yaklaşımın ürünleri olan ACT ve RFT’nin ülkemizde gelişmesi ve yayılması için uygun ortam ve imkanların hazırlanmasını değerleri doğrultusunda bir çaba olarak gören derneğimiz 2016 yılında faaliyetlerine başladı.

Bu amaç doğrultusunda paneller, kurslar, atölye çalışmaları, bilimsel araştırmalar, laboratuvarlar, çalışma birimleri vb. faaliyetleri yürüten derneğimiz; ülkemiz psikiyatri ve psikoloji alanında bulunan büyük bir boşluğu elinden geldiğince doldurmaya gayret etmektedir.

İnsan davranışı ve psikopatolojisine önem veren herkesi küçük ama anlamlı şeyler yapmak için bizimle elbirliği yapmaya ve bu yolda yürümeye davet ediyoruz.

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği
Yönetim Kurulu

İLETİŞİM

Şu an etrafta değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz ve size en kısa zamanda geri döneceğiz.

Gönderiliyor

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği © 2022 Tüm hakları Saklıdır. DUTAJANS©

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Araç çubuğuna atla