İstanbul ACT Günleri I

22-24 Eylül 2017

İstanbul/Türkiye

 

  Değerli Ruh Sağlığı Çalışanları ve Öğrencileri, Ülkemizde son birkaç yıla kadar davranışçılık akımına yönelik ilgi, 1950’lerdeki B.F. Skinner’ın edimsel koşullanma ilkelerini ortaya koyduğu döneme kadar olan birikimle sınırlı kalmıştır. Davranışçılığın takip eden on yıllar boyunca gösterdiği gelişme ise ülkemizde hemen hiçbir akademik ve klinik platformda ilgiye muhatap olmamıştır. Oysa ABD başta olmak üzere dünyada davranışçılık gelişmeye ve değişmeye devam etmiş, ampirik bir dil ve biliş kuramı olan İlişkisel Çerçeve Kuramı (Relational Frame Theory-RFT) 1980’lerin sonuna doğru ortaya konulmuş ve aynı yıllarda Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) de bu kuramsal ve bilimsel zeminde geliştirilmeye başlanmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan günümüze kadar geçen son dönemde ise RFT ve ACT araştırmaları; insan davranışı ve psikopatoloji ilişkili alanlarda giderek artan bir kanıt birikimini sağlamış, hem akademik sahada hem de uygulamada kırılma yaratabilecek bir etkide bulunmaya başlamıştır. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği (ABD) Türkiye Temsilciliği de; ACT, RFT ve davranışçılığın ülkemizde gelişmesi ve yayılması için uygun ortam ve imkanların hazırlanmasını gönüllülükle amaçlayan bir grup psikiyatrist ve psikolog tarafından 2013 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren Temsilciliğimiz, bu ilkeler doğrultusunda ACT ve RFT odaklı çok sayıda kurs, seminer, panel ve atölye çalışması düzenlemiş, Türkçe literatüre çeviri eserler kazandırmıştır. Son dört yılda geldiğimiz aşamanın net göstergesi ise, ülkemizde ACT’i günlük klinik pratiğinde kullanan klinisyen ve terapistlerin, ACT ve RFT üzerine uygulamalı araştırmalar yapan akademik bir çevrenin varlığıdır. Ülkemizdeki nitelikli birikimin varlık göstermeye başlaması, yıllık bir toplantı düzenlenmesinin motivasyonunu da ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda sizlere hem yerli hem de yabancı ACT eğitimcileri tarafından düzenlenecek atölye çalışmaları, konferans, panel ve yuvarlak masa toplantılarından oluşacak bir bilimsel toplantının duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Üç günlük program boyunca ACT ve RFT’nin ne olduğunun ötesine geçecek, didaktik sunumlardan ziyade yaşantılayarak öğrenecek, birçok farklı klinik durumda ACT’in nasıl uygulandığına yönelik atölye çalışmalarıyla günlük pratiğinizi geliştirebileceksiniz. Bilindiği gibi ACT, insan zihninin nasıl çalıştığına dair yapılan bilimsel araştırmalara dayanan yeni, güçlü bir psikoterapidir ve temel olarak iki odağı vardır: Zengin, dolu ve anlamlı bir hayata ulaşmakta insana yardımcı olmak ve acı veren düşünce ve duyguların bu yolda insana engel olmadığını, bilakis insan varoluşunun anlamlı bir parçası olduklarını vurgulamak. Bu yaklaşımla ACT, insan ızdırabının dindirilmesini amaçlayan yeni bir bakış açısını da önerir. Yaşamımızda tecrübe ettiğimiz acının, yürümek istediğimiz yolda bize rehberlik edebileceğine inanıyoruz. İnsana ve acısına önem veren, danışanları, hastaları ve kendisi için daha anlamlı, dolu dolu bir hayat yaşamayı kendine şiar edinen ruh sağlığı profesyonellerini ve öğrencilerimizi 22-24 Eylül 2017’de İstanbul’da düzenleyeceğimiz birinci ACT Günleri’ne davet ediyoruz. Kongre Başkanı Dr. K. Fatih Yavuz, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklar Hastanesi, İstanbul

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

ONURSAL BAŞKAN

M. Hakan Türkçapar

KONGRE BAŞKANI

K. Fatih Yavuz

BİLİMSEL SEKRETER

Sevinç Ulusoy

SAYMAN

Furkan Bahadır Alptekin

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Seher Cömertoğlu

DÜZENLEME KURULU

Hüseyin Şehit Burhan

Zülal Çelik

Feyza Bağlan Eroğlu

Fatma Betül Esen

Şengül İlkay

M. Emrah Karadere

Hasan Turan Karatepe

Ahmet Nalbant

Nida Özşahin Terkuran

Merve Terziğolu


 

EĞİTİMCİLER


Robyn Walser Ph.D.

Robyn D. Walser; Ulusal TSSB (Travma sonrası stres bozukluğu) Merkezi Yaygınlaştırma ve Eğitim Bölümü yöneticilerinden olup, Berkeley’de Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji bölümünde klinik doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda konsültasyon, psikoterapi ve eğitim hizmetleri veren TLConsultation Services yöneticiliğini yürüten Walser; lisanslı bir klinik psikolog olarak uluslararası eğitimler vermeye , danışmanlık yapmaya ve terapi alanında çalışmalarına devam etmektedir. Walser; “Learning ACT (ACT’i Öğrenmek)” , “The Mindful Couple (Kendindelikle Çift Terapisi)” ve “Acceptance and Commitment Therapy for the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder and Trauma-Related Problems (Travma sonrası Stres Bozukluğu ve Travma ile İlgili Sorunların Tedavisinde Kabul ve Kararlılık Terapisi)” de dahil olmak üzere ACT ile ilgili üç kitapta ortak yazar olarak bulunmuştur. Aynı zamanda travmatik stres ve madde kötüye kullanımı alanlarında da uzman bir klinisyen olan Walser’ın bu alanlarda çeşitli makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği’nin (Association for Contextual Behavioral Science) fellow üyesidir.

  Louise McHugh Ph.D.

İrlanda Dublin Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doçent olarak görev yapmakta ve eğitim vermektedir. McHugh’ın araştırma alanları; özellikle ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) dahil olmak üzere davranışsal ve bilişsel psikoterapi süreçlerinin araştırılması, perspektif alma gibi karmaşık bilişsel becerilerin geliştirilmesi, İlişkisel Çerçeve Kuramı, dil ve bilişin davranış analizine dayalı deneysel analizi ve otizm üzerine odaklanmıştır. Bu alanlarda 60’dan fazla makale yayınlamış olan McHugh; British Academy, Leverhulme Trust, Waterloo Trust, Galler Meclisi ve HRB gibi çeşitli kaynaklardan fon sağlamış ve Avrupa Marie Curie kariyer entegrasyon ödülünü almıştır. 2012’de ‘The Self and Perspective Taking: Contributions and Applications from Modern Behavioural Science’ kitabının editörlüğünü yapmış olan McHugh, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki birçok konferansa davetli konuşmacı olarak katılmasının yanısıra alanında uluslararası eğitimler vermeye devam etmektedir. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği’nin (Association for Contextual Behavioral Science) fellow üyesidir.

 
M. Hakan Türkçapar Prof. Dr.

1990 yılında Hacettepe Üniversitesinden Tıp Doktoru olarak mezun olan Türkçapar, psikiyatri uzmanlık eğitimini S.B. Ankara Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1995 yılında tamamlayarak, 2000 yılında da Psikiyatri alanında Doçent unvanı aldı. Doç. Dr. TÜRKÇAPAR 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia’daki Beck Institute for Cognitive Therapy and Research’de gördüğü Bilişsel Terapi eğitiminin ardından, 1999 yılında New York’taki Ellis Enstitüsüne devam ederek Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi alanında eğitime katılıp bunu başarıyla tamamlayarak Primary Certificate aldı. 2002 yılında başvurduğu Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifikalandırılan Dr. TÜRKÇAPAR, alanda yaptığı çalışma ve katkılar nedeniyle aynı yıl Akademinin fellowları arasına seçildi ve 2005 yılında Akademinin sertifikasyon değerlendirme komitesine alındı. 2002 yılında Ankara Üniversitesinde Sosyal Antropoloji alanında bilim uzmanı, 2009 yılında da doktorasını tamamlayarak Sosyal Antropoloji doktoru ünvanını alan Dr. Türkçapar’ın, erken dönemde yazılmıș “Freud” ve “Antipsikiyatri” adlarında iki kitabının yanısıra, “Bilișsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama” ve “Klinik Uygulamada Bilișsel Terapi: Depresyon” bașlıklı iki kitabı ve sayısı yüzü așan bilimsel makalesi yayınlanmıștır. Dr. Türkçapar, halen Hasan Kalyoncu üniversitesi Psikoloji Bölümü başkanlığı ve Bilișsel Davranıșçı Psikoterapiler Derneği bașkanlıklarını yürütmektedir.
 


 

 
K. Fatih Yavuz Dr.

Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (2002), psikiyatri uzmanlık eğitimini S.B. Ankara Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (2010) tamamladı. Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalıştı ve 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ABD) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifiye edildi. Bu dönemde ek olarak sistemik ve yapısal aile terapisi kuramları üzerine eğitimini tamamladı. Duygusal şemalar ve üst- bilişsel süreçler üzerine çalışırken Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) başta olmak üzere yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başladı. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2010) kurucu üyesi, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) Bilişsel-Davranışçı
Terapiler çalışma grubu (2012) kurucusu olan Dr.Yavuz; merkezi ABD’de bulunan ve ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin (2013) de kurucu başkanıdır. Hali hazırda Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri başasistanı olarak görev yapmakta olan Yavuz; psikopatoloji, duygu, biliş ve dil ilişkileri üzerine yayın ve araştırmalarına devam etmekte ve bu alanlarda teorik ve süpervizyon eğitimleri vermektedir.


 

Kayıt Şartları

  • Kayıt ücretinin, aşağıda belirtilmiş hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
  • Toplantı kayıt ücreti; yaka kartı, katılım sertifikası, stand ve toplantı alanlarına girişi kapsamaktadır.
  • Kayıt ücretleri aşağıda belirtilmiştir.
  • Lütfen EFT/Havale yaparken açıklama kısmında ad ve soyadınızı belirtiniz.

 

Ünvan 15 Ağustos 2017 öncesi 15 Ağustos 2017 sonrası
Uzman Hekim, Hekim, Psikolog, PDR, Sosyal Çalışmacı, Hemşire, vb. 750₺ 800₺
Tıpta uzmanlık öğrencisi, Yüksek lisans öğrencisi, Doktora Öğrencisi 500₺ 550₺
Lisans öğrencisi 300₺ 350₺

 

HESAP BİLGİLERİ

Hesap No: 81940835-5003 886 ZİRAAT BANKASI ŞEHREMİNİ/İSTANBUL ŞUBESİ

IBAN: TR59 0001 0008 6681 9408 3550 03

Hesap Sahibi: BAĞLAMSAL BİLİMLER VE PSİKOTERAPİLER DERNEĞİ

Hesap Adı: BAĞLAMSAL BİLİMLER VE PSİKOTERAPİLER

 

Kayıt İptal Şartları

  • Kayıt iptal talebi iletişim@baglamsalbilimler.org adresine e-posta göndererek bildirilmelidir.
  • 10 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan iptal talebinde, yatırılmış bulunan kayıt ücreti %30 kesinti ile iade edilecektir.
  • 10 Eylül 2017 tarihinden sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır, sadece isim değişiklikleri kabul edilecektir.
  • Bütün iadeler kongre sonrasında yapılacaktır.

Günlük kayıt ücreti: 300₺

KONAKLAMA İndirimli konaklama imkanından yararlanmak isteyen katılımcılar “İstanbul ACT Günleri” katılımcısı olduklarını belirterek Holiday Inn İstanbul Kadıköy Otel’de rezervasyonu yapabilirler.

Otel bilgileri: Holiday Inn İstanbul Kadıköy Adres: Eğitim Mahallesi, Poyraz Sk. No:6, 34722 Hasanpasa, Kadikoy/Kadıköy/İstanbul Telefon: (0216) 339 11 11 http://www.hikadikoy.com

ULAŞIM

Ulaşım yolları

Kadıköy’den Göztepe Kampüsüne Toplu Taşıma ile Gidiş Kadıköy Rıhtım’dan Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe durağında inerek veya Rıhtım’dan kalkan 15BK, 130, 130A, 130Ş, 14A, 19E, 19T, 21G, 21U, 20Ü, 16C, 16K, 14DK, 20E, E-11,E10 numaralı otobüs hatlarından herhangi birine binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ulaşabilirsiniz. Üsküdar’dan 320A, 11T, 13M, 16A, 16U, 16F numaralı hatlardan herhangi birine binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ulaşabilirsiniz. Ümraniye’den 14ES, 8E, 14B, 14DK numaralı otobüslerden herhangi birine binip Göztepe Köprüsü durağında indiğinizde 2 dakikalık bir yürüyüşle İstanbul Medeniyet Üniversitesine ulaşabilirsiniz. Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe’de inip Medeniyet Üniversitesi çıkışından çıktığınızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan E-10, E-11 numaralı otobüse binip Medeniyet Üniversitesi durağında indiğinizde İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ulaşabilirsiniz. Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’ndan 17B ile Kadıköy-Kartal metrosuna gelerek Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe durağında inip İstanbul Medeniyet Üniversitesi çıkışından çıktığınızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz. Avrupa yakasından ulaşım için; Büyükçekme, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mecidiyeköy taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs durağından 34AS numaralı hatta binerek Uzunçayır’a geliniz. Buradan Kartal yönünde çıktığınızda önünüzdeki otobüs durağından herhangi bir otobüse binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ya da 7-8 dakika Göztepe köprüsü istikametinde yürüyerek İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz. Güngören, Esenler, Bağcılar taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu istasyonunda Metrobüse aktarma yapınız. 34AS numaralı metrobüs ile Uzunçayır’a geliniz. Buradan Kartal yönünde çıktığınızda önünüzdeki otobüs durağından herhangi bir otobüse binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ya da 7-8 dakika Göztepe köprüsü istikametinde yürüyerek İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz. Taksim’den 129T numaralı otobüs ile Göztepe Köprüsü’nde indiğinizde 2 dakikalık bir yürüyüş ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz ya da M2 Yenikapı- Hacıosman Metro hattıyla Yenikapı durağında inip Marmaray hattına geçebilir, Ayrılık Çeşmesi’nde Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe durağında inip İstanbul Medeniyet Üniversitesi çıkışından çıktığınızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz. Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray-Havalimanı metrosuyla Ataköy-Şirinevler durağında inerek Metrobüse aktarma yapınız. 34AS numaralı metrobüs ile Uzunçayır’a geliniz. Buradan Kartal yönünde çıktığınızda önünüzdeki otobüs duraklarından herhangi birine binip Medeniyet Üniversitesi durağında inerek İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz. Şahsi aracıyla programımıza katılacak katılımcılarımız, üniversitenin otopark hizmetinden yararlanabilirler. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi

Konum Bilgisi: https://www.google.com/maps/place/İstanbul+Medeniyet+Üniversitesi/@40.995313,29.06457,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2e566ef395311487!8m2!3d40.9953129!4d29.0645701?hl=tr-TR Ulaşım konusunda destek almak için Mehmet Zahit Çakır ile 0536 707 93 38 numaralı telefon üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta: iletişim@baglamsalbilimler.org

Telefon: 0544 512 70 39

Adres: Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34000 Kadıköy/İstanbul

İnternet: medeniyet.edu.tr

Telefon: (0216) 280 33 33

İLETİŞİM

Şu an etrafta değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz ve size en kısa zamanda geri döneceğiz.

Gönderiliyor

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği © 2021 Tüm hakları Saklıdır. DUTAJANS©

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Araç çubuğuna atla