Eğitim Koordinatörü: Doç.Dr. Fatih Yavuz 

Kabul ve Kararlılık Terapisi’ne (ACT) dair…

1980’lerde temelleri atılan, yirmi yılı aşkın bir dönem boyunca deneysel ve klinik çalışmalarla geliştirilen Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT); “Üçüncü Dalga Psikoterapiler” olarak da adlandırılan yeni kuşak bilişsel-davranışçı psikoterapiler arasında yer alan ve birçok açıdan öncü olma vasfına sahip bir yaklaşımdır. Halihazırda ACT kuramının tutarlılığına işaret eden 50’den fazla aracı değişken çalışması ve etkinliğini gösteren 400’den fazla randomize kontrollü çalışma bulunmaktadır. ACT, birçok klinik ve klinik dışı durumda uyumlu ve etkin bir biçimde uygulanabilmektedir. 

Bireyin davranışlarını kendi öznel değerleri doğrultusunda yönlendirebilmesi üzerine odaklanan ACT yaklaşımı; bu süreçte ortaya çıkabilen istenmeyen içsel yaşantıların (duygu, düşünce, avı, dürtü vs.) ortadan kaldırılması veya azaltılması hedefinden ziyade, bu yaşantılarla mücadele edilmeden yalnızca gözlenmesi ve varlıklarına izin verilmesi prensibine dayanır.   

Kamp içeriği…

Kamp; kuramsal bir girişin ardından, davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramlarının ve ACT psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun didaktik sunum, örnek görüşmeler, canlı görüşmeler, yaşantısal grup uygulamaları yöntemleriyle pekiştirilmesi, yazılı ve görsel materyallerin sağlanması şeklinde gerçekleşecektir. 

Katılımcılar kamp sonunda;

1- Davranışçı terapinin ve ACT’in genel kuramsal çerçevesini öğrenecek,
2- ACT temelli davranış ve vaka formulasyonunu yapabilecek,
3- Temel ACT tekniklerini kullanabilecek beceriye sahip olabileceklerdir.

Eğitim sürecinde eğitime katılanların ve kendi ortamlarının mahremiyetini sağlama katılımcının kişisel sorumluluğundadır. 

Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlıdır. 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara eğitime katılım belgesi verilecektir.

Kamp Programı

1. Modül: 31 Ekim 2020

09:30-11:30: Psikoterapiler, Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım ve ACT 

                        İşlevsel Bağlamsalcılık

12:00-13:30: Davranışın İşlevsel Analizi                             

                       ACT, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve psikopatoloji 

2. Modül: 07 Kasım 2020

09:30-11:30: Kural güdümlülüğe karşı değerlere odaklı yaşam

                        Değer odaklı müdahaleler

12:00-13:30: Yaratıcı umutsuzluk nedir?                             

                       Yaratıcı umutsuzluk nasıl oluşturulur?

3.Modül: 14 Kasım 2020

09:30-11:30: Yaşantısal kaçınmaya karşı yaşantısal kabul

                        Yaşantısal kabul ilişkili müdahaleler

12:00-13:30: Bilişsel birleşme ve psikopatoloji ilişkisi                               

                       Bilişsel ayrışma süreçlerinin klinikte kullanımı

4.Modül: 21 Kasım 2020

09:30-11:30: Geçmiş ve geleceğe bağlanma

                        Anla esnek temas yöntemlerinin ACT’te kullanımı

12:00-13:30: ACT’in benlik yaklaşımı                                 

                       Perspektif alma ve diğer benlik ilişkili müdahaleler

Bu bilimsel eğitim programı Abdi İbrahim firması tarafından desteklenmektedir. 

İLETİŞİM

Şu an etrafta değiliz. Ancak bize bir e-posta gönderebilirsiniz ve size en kısa zamanda geri döneceğiz.

Gönderiliyor

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği © 2022 Tüm hakları Saklıdır. DUTAJANS©

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Araç çubuğuna atla